0
afrikaans english ayiti deutsch danske español eesti suomalainen pilipino française shqipe galego magyar bahasa indonesia na hÉireann Íslenska latvijas lietuvos malaysia malti nederlands norske polski português română slovenčina slovenski swahili türk svenska català
ongarden.eu

Kopsht - Bimët ujore


Bimët ujore

Bimët ujore

Bim¿ve ujore Ata jan¿ kureshtar¿ dhe t¿ magjike se sa bim¿ ujore, t¿ cilat gjithashtu i b¿ri thirrje hydrophytes se k¿rkesa e ujit ¿sht¿ shum¿ e lart¿. Ata jetojn¿ n¿ uj¿ ose lundrues mbi t¿. Ata mund t¿ jen¿ shum¿vje¿are ose vjetore, ata humbin gjethet e tyre me ardhjen e dimrit, por mbaj rr¿nj¿t q¿ sjellin nj¿ lul¿zim t¿ ri n¿ pranver¿n e ardhshme. K¿to bim¿ ushqehen me minerale n¿ uj¿ dhe ajo gjithashtu merr oksigjenit dhe dioksid karboni t¿ jap¿ rritje t¿ fotosintez¿s.Bim¿t ujore t¿ ket¿ nj¿ rritje shum¿ dinamike, asimiluar ushqyesve q¿ hyjn¿ n¿ konkurrenc¿ me lloje t¿ ndryshme t¿ bim¿ve q¿ i rrethojn¿, k¿shtu q¿ kur ju sjell n¿ sht¿pi do t¿ duhet t'u kushtojn¿ v¿mendje p¿r llojin e vegjetacionit q¿ ¿sht¿ rreth. Sigurisht n¿ k¿to nene, ne gjithashtu do t¿ siguroj¿ k¿shilla se si t¿ mir¿ kujdesur p¿r t¿ dhe t¿ rritet k¿t¿ lloj t¿ ve¿ant¿ t¿ bim¿ve, dhe ata, si bim¿ t¿ tjera, nevoj¿ p¿r mir¿mbajtje e rregullt, por jo shum¿ shpesh, sepse sa her¿ q¿ t¿ nd¿rhyj¿ ne ndryshuar balanc¿n e jet¿s s¿ tyre.Bim¿ve ujore jan¿ t¿ forta dhe jan¿ sulmuar vet¿m nga aphids dhe insektet tjera, por jo shum¿ shpesh. Zambak¿ve t¿ ujit, p¿r shembull, lul¿zim nga maji deri n¿ tetor dhe preferojn¿ uj¿ i ndenjur. Bim¿ve k¿net¿ t¿ ket¿ m¿ tep¿r periudh¿n e tyre t¿ ver¿s p¿r t¿ lul¿zuar n¿ fund t¿ tetorit, sipas madh¿sis¿ s¿ tyre mund t¿ ndahen n¿ t¿ ul¿t, t¿ mes¿m dhe t¿ lart¿. Pastaj ka bim¿ ujore lundrues q¿ ushqehen, si¿ u p¿rmend m¿ sip¿r, minerale n¿ uj¿ dhe jan¿ shum¿ t¿ dekorative.Shumica e bim¿ve ujore lul¿zim dhe ekspozimi ndaj tyre ¿sht¿ e k¿ndshme m¿ shum¿ se n¿ diell t¿ plot¿, t¿ llojeve m¿ delikate, n¿ mot t¿ ftoht¿, do t'ju duhet p¿r t¿ marr¿ nj¿ ser¿ t¿ nxeht¿ apo n¿ ndonj¿ vend t¿ strehuar nga t¿ ftohtit. Toka m¿ e mir¿ p¿r kultivimin e k¿tyre bim¿ve ¿sht¿ nj¿ kopsht tok¿s dhe plehut organik, pasi duhet t¿ jet¿ e mbjell¿ me lag¿shti, t¿ vendosni n¿ fund t¿ en¿ (tank, Akuariumi, etj.), Karakteristikat e k¿tyre bim¿ve ¿sht¿ se kur ajo fillon lul¿zim ju duhet t¿ fekonduar me gjak kau n¿ pluhur. K¿to bim¿ jan¿ shum¿ t¿ bukur dhe dekorative, por duhet t¿ jet¿ i njohur para fillimit t¿ kultivuar, si ve¿orit¿. Disa lloje t¿ k¿tyre bim¿ve jan¿ shum¿ t¿ m¿dha dhe jan¿ t¿ p¿rshtatshme vet¿m p¿r pellgjet shum¿ t¿ m¿dha t¿ ujit, nd¿rsa t¿ tjer¿t jan¿ m¿ t¿ vogla, jan¿ t¿ p¿rshtatshme t¿ p¿rkryer p¿r zbukuro pellgje t¿ vogla.